Posted on

מטבע זהב אוסטרי דוקט

מטבע זהב דוקט אוסטרי Austrian 4 Ducats Gold Coin

מטבע זהב דוקט אוסטרי, הוא מטבע הזהב של האמפריה האוסטרו-הונגרית. זהו מטבע בעל מימדים גדולים יחסית ובעל תכולת זהב גדולה. 986 אלפיות המשקל, היינו 23,68 קארט , במשקל 13.96 גרם מהם 13.77 גרם זהב טהור.

מטבע זה נקרא מטבע זהב 4 דוקט. קיים גם מטבע זהב 1 דוקט.

 על מטבע הזהב , דוקט אוסטרי, מוטבע בצד אחד דיוקנו של הקיסר פראנץ ג'וזף הראשון ששלט באימפריה במשך 68 שנים עד לשנת 1916. מצדו השני של מטבע זהב דוקט אוסטרי מוטבע סמל האימפריה האוסטרית: סמל נשר בעל שני ראשים וכתר אחד המחזיק בטופריו חרב סמל מלכות משפחת הבסבורג האוסטרית .

בשוק נפוצים זיופים רבים למטבע זה , רובם משנת הדפסה 1915. אין ערך נוסף למטבע זהב אוסטרי דוקט.